Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.


Plac Zabaw NIVEA otwarty!

Dzieci z terenu Miasta i Gminy Mordy mogą mieć powód do radości. Zamknięty rok temu plac zabaw „NIVEA” w Mordach został ponownie otwarty!

Z uwagi na rozpoczętą w kwietniu 2018 roku inwestycją w centrum miasta, plac zabaw został zamknięty. W tym czasie na terenie placu zabaw wykonano mnóstwo prac budowlanych, podniesiono teren, wymieniono ogrodzenie, ustawiono i umocowano wielofunkcyjne zestawy zabawowe, bujaki, huśtawki i piaskownicę, posadzono nowe rośliny oraz zamontowano nowe  urządzenia sportowo-rekreacyjne.

Z placu zabaw można już korzystać, co z pewnością ucieszy najmłodszych mieszkańców, którzy będą mogli w pełni wykorzystać dobrą, wiosenną pogodę.Nie wypalaj traw!

Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu.

plik do pobrania


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/609

W dniu 15.04.2019r. opublikowana została decyzja wykonawcza komisji (UE) 2019/609 zmieniająca decyzję komisji 2014/709/UE.

Zmiana dotyczy ważności badań prób krwi pobranych od świń w kierunku afrykańskiego pomoru świń. Od dnia 15 kwietnia 2019 r. badania są ważne tylko przez 7 dni (były ważne 15 dni) od dnia pobrania prób krwi.

plik do pobrania


Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka oraz formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą.

(UWAGA! druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej https://www.krus.gov.pl/bip/formularze-i-wnioski/rehabilitacja/). Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka oraz formularzem dotyczącym informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą, należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy (https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/).

W 2019 roku Placówka Terenowa KRUS w Siedlcach organizuje dwa turnusy:

1. Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie od 23.06-13.07.2019 r.

2. Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju w terminie od 10.07-13.07.2019 r.

Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do 17 maja 2019 r.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 25-640-46-57, 25-640-46-17 lub w najbliższej Placówce Terenowej KRUS a także na stronie www.krus.gov.pl


Wiosenna akcja szczepienia lisów

Powiatowy lekarz Weterynarii w Siedlcach informuje, że od dnia 25 marca do dnia 7 kwietnia 2019 r. na terenie powiatu siedleckiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Ulotka informacyjna
Dodatkowe informacje


Ulotka informacyjna


Program #Nowa Piątka – busy informacyjne w naszym regionie

Akcja informacyjna związana z programem #NowaPiątka dotarła również do naszego miasta. Wczoraj, 21.03.2019 r. w centrum Mordów z mieszkańcami spotkał się Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, gdzie mówił o rozwiązaniach w ramach programu, tj.: dodatku 500+ na pierwsze dziecko, obniżeniu o 1% podatku PIT oraz o zwolnieniach z podatku PIT dla młodzieży do 26 roku życia, dodatkowej emeryturze, oraz o odbudowie lokalnych połączeń autobusowych.

 

Informacja o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym "Mama 4 Plus"

Informacja

Protokół Komisji Konkursowej z dnia 27.02.2019 r. z postępowania konkursowego wyboru ofert na realizację zdań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym na rok 2019
Protokół

Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy na rok 2019/2020
Zarządzenie

Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym na rok 2019
Zarządzenie


Informacja

W nawiązaniu do spotkania informacyjnego w dniu 24.02.2019 r. dotyczącego budowy sieci gazowej w Mordach informujemy, że wnioski o określenie warunków przyłączenia mieszkańcy ulic: Gliniana, Czereśniowa, Wiśniowa i Ogrodowa w Mordach mogą składać w dniu 27.02.2019 r. (środa) w godzinach 8:00 – 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9, w pok. nr 4 (1 piętro) u przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.


Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków

Informujemy, że od 4 marca 2019 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:
NABÓR 1/2019 „Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze”
NABÓR 2/2019 „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”
NABÓR 3/2019 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”
NABÓR 4/2019 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”
NABÓR 5/2019 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych” – dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”
NABÓR 6/2019 „Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej”

Termin naborów: 04.03.2019-18.03.2019

Szczegóły dotyczące naborów znajdują się na stronie www.lgdsiedlce.pl, zakładka PLIKI- NABORY 2019


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W szesnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 19 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody.

W roku 2018 gospodarstwo Państwa Marzeny i Grzegorza Czerwonków z województwa mazowieckiego otrzymało wyróżnienie specjalne na etapie centralnym.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych etapów regionalnych i wojewódzkiego na Mazowszu wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Mazowiecką Izbę Rolniczą i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Siedlcach, ul. Brzeska 39, tel. 25 640 46 17, 25 644 16 40,                     e-mail: siedlce@krus.gov.pl).

Ważne terminy:

·         29.03.2019 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie

·         20.05.2019 r.- zakończenie etapu regionalnego.

·         21.06.2019 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego

·         08.07-26.07.2019 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.

Złączniki:


Tradycyjnie jak co roku w czasie ferii zimowych odby�� się XVI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy  Mordy. Turniej odbył się 10 lutego, a gospodarzem zawodów była Szkoła Podstawowa w Mordach /Budynek B/. W tegorocznym turnieju wzięło udział 23 zawodników w 5 kategoriach wiekowych. Poniżej przedstawiamy kategorie i jej zwycięzców. W związku z tym, że w tegorocznym turnieju brało udział mało zawodników, zawody rozgrywane były systemem ,,każdy z każdym". 

Chłopcy 2006 i młodsi /8 zawodników/
1  Seweryn Rogowiec
2  Kamil Mikołajczuk
3 Bruno Toczyński 

Dziewczęta 2003-2005 /4 zawodniczki/
1 Kinga Teodorczuk
2 Julia Andrunik 
3 Kinga Opłocka

Chłopcy 2003-2005 /4 zawodników/
1 Marcin  Konasiuk
2 Michał Szoplik
3 Kacper Multan  

OPEN /4 zawodników/
1 Sebastian Kałabun
2 Karolina Kałabun 
3 Michał Grzywaczewski

Seniorzy /3 zawodników/ 
1 Jerzy Wąsowski
2 Jacek Teodorczuk
3 Dorota Fabrykiewicz 

Gratulujemy wszystkim laureatom i zachęcamy do liczniejszego udziału w kolejnym XVII Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy  Mordy, który odbędzie się w ferie zimowe 2020. 
(Jerzy Wąsowski, Andrzej Michałowski)Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące budowy sieci gazowej w Mordach

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje, że w dniu 24.02.2019 r. o godz. 13:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach, ul. Parkowa 9, odbędzie się spotkanie informacyjne, z udziałem przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., dotyczące budowy sieci gazowej w Mordach oraz składania przez mieszkańców wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Warunkiem przyłączenia do sieci gazowej będzie złożenie do Polskiej Spółki Gazownictwa wypełnionych wniosków o określenie warunków przyłączenia (również przez osoby, które w przeszłości takie wnioski złożyły) wraz z załączonym planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym określającym usytuowanie przyłączanego obiektu i propozycję lokalizacji skrzynki gazomierzowej. Konieczność załączenia planów lub szkiców nie dotyczy mieszkańców ul. Glinianej.

Wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej można będzie przekazać upoważnionemu przedstawicielowi Polskiej Spółki Gazownictwa w dniach od 25 do 27 lutego br., w godzinach 8:00 – 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9, w pok. nr 4 (1 piętro) lub dostarczyć do Gazowni w Siedlcach, ul. Garwolińska 88, 08-110 Siedlce.

Bliższych informacji w sprawie wniosków o określenie warunków przyłączenia można uzyskać pod nr telefonu (25) 643-53-81. Wnioski w formie papierowej można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach (Sekretariat lub pok. nr 5), natomiast w wnioski w formie elektronicznej do pobrania (wraz z przykładami ich wypełnienia) znajdują się na stronie internetowej www.psgaz.pl w zakładce „Dla Klienta”, pod adresami odpowiednio:

Wniosek dla klientów z deklarowanym poborem do 10m3/h (odbiorcy indywidualni): link do formularza

przykład wypełnienia: z budową przyłącza: wzór wypełnienia wniosku

Wniosek dla klientów z deklarowanym poborem pow. 10m3/h do 25m3/h: link do formularza


Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji na stornie https://www.gov.pl/OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego Miasta i Gminy Mordy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
i patologiom społecznym, adresowanego do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), które łącznie spełniają następujące warunki:

1)    zamierzają realizować zadanie na terenie Miasta i Gminy Mordy lub na rzecz jej mieszkańców,
2)    prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
3)    dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą posiadającą doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

 A.        Rodzaj wspieranych zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację w roku 2019:

I.                    PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
(Dotacja na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin).

Planowana kwota ogółem uwzględniona w budżecie Miasta i Gminy Mordy
i zaplanowana na realizację powyższego zadania w 2019 roku wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Zarządzenie
Formularz


Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Miasta i Gminy Mordy

Lp.

Sołectwo

Data

Godzina

Miejsce

1

Czepielin

06.02.2019 r.

10:00

Świetlica Wiejska

2

Czepielin Kolonia

06.02.2019 r.

11:00

Świetlica Wiejska

3

Czołomyje

06.02.2019 r.

15:30

Budynek po byłej szkole

4

Doliwo

06.02.2019 r.

13:00

W domu Sołtysa

5

Głuchów

07.02.2019 r.

10:00

Urząd Miasta i Gminy

6

Klimonty

11.02.2019 r.

18:00

Świetlica Wiejska

7

Krzymosze

30.01.2019 r.

17:00

Budynek po byłej szkole

8

Leśniczówka

11.02.2019 r.

 20:00

Świetlica Wiejska

9

Ogrodniki

17.02.2019 r.

15:00

W domu Sołtysa

10

Olędy

08.02.2019 r.

13:30

W domu Sołtysa

11

Pieńki

12.02.2019r.

14:00

W domu Sołtysa

12

Pióry-Pytki i Ostoje

10.02.2019 r.

16:00

Budynek po byłej szkole

13

Pióry Wielkie

10.02.2019 r.

16:00

Budynek po byłej szkole

14

Płosodrza

05.02.2019 r.

11:30

W domu Sołtysa

15

Ptaszki

15.02.2019 r.

12:00

W domu Sołtysa

16

Radzików-Kornica

17.02.2019 r.

13:30

W domu Sołtysa

17

Radzików-Oczki

16.02.2019 r.

14:00

W domu Sołtysa

18

Radzików-Stopki

02.02.2019 r.

15:00

Budynek po byłej szkole

19

Radzików Wielki

10.02.2019 r.

14:00

Świetlica Wiejska

20

Rogóziec

08.02.2019 r.

11:00

Świetlica Wiejska

21

Sosenki-Jajki

11.02.2019 r.

11:00

Urząd Miasta i Gminy

22

Stara Wieś

16.02.2019 r.

16:00

Remiza OSP

23

Stok Ruski

09.02.2019 r.

15:00

Budynek po byłej szkole

24

Suchodołek

05.02.2019 r.

15:15

Świetlica Wiejska

25

Suchodół Wielki

05.02.2019 r.

10:00

W domu Sołtysa

26

Wielgorz

10.02.2019 r.

18:00

Strażnica OSP

27

Wojnów

06.02.2019 r.

18:00

Świetlica Wiejska

28

Wólka Biernaty

05.02.2019 r.

13:00

W domu Sołtysa

29

Wólka Soseńska

11.02.2019 r.

13:00

W domu Sołtysa

30

Wyczółki

03.02.2019 r.

15:00

Świetlica Wiejska


Informacja dotycząca zmian stref ASF

W dniu 23.01.2019r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/100 z dnia 22 stycznia 2019r. zmieniająca załącznik do  decyzji wykonawczej  2014/709/UE w  sprawie środków  kontroli w  zakresie zdrowia  zwierząt w  odniesieniu do  afrykańskiego pomór u  świń  w  niektórych państwach członkowskich. 

Zgodnie z powyższą decyzją od dnia 23.01.2019r. na terenie powiatu siedleckiego wprowadzono następujące strefy:
- obszar objęty ograniczeniami (czerwony) - gmina Zbuczyn, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry, miasto Siedlce,  Kotuń, Korczew, Paprotnia
- obszar zagrożenia (niebieski) – gmina Domanice, WiśniewInformacja o badaniach ankietowych Głównego Urzędu Statystycznego

Do pobrania


Informacja Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego  w Siedlcach o rozpoczęciu zbiorowych polowań wielkoobszarowych w kołach łowieckich okręgu PZŁ Siedlce.

Informacja


Informacja Starosty Siedleckiego

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami Starosty Siedleckiego dot. nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Siedleckiego. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Siedlcach znajduje sie lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, oraz wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z harmonogramami ich pracy, informacje o zasadach korzystania z pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, a także o sposobie umawiania wizyty. Informacje na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Siedlcach są na bieżąco aktualizowane.

Link do strony - tutaj.


Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert


Plan polowań zbiorowych Koła Łowickiego "HUBERT" w Siedlcach w sezonie łowieckim 2018/2019 /rozszerzony o polowania wielkoobszarowe/

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,HUBERT" w Siedlcach na sezon 2018/2019  Obwody  351 ,420

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Lis” w Zielonce sezonie 2018/2019

Zawiadomienie o zorganizowaniu dodatkowych polowań zbiorowych na dziki Koła Łowieckiego "BRZOZÓWKA" nr 44, obw. 392    

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15