Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

 

Gimnazjum podsumowało rządowy program Bezpieczna+

 

       Od września do końca grudnia 2016 roku uczniowie Gimnazjum w Mordach uczestniczyli w realizacji  rządowego programu Bezpieczna+. Rządowy program Bezpieczna+ wspomaga organy prowadzące szkoły w zapewnieniu warunków nauki, wychowania i opieki w latach 2015-2018. Celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

         Realizacja programu pozwoliła na organizację ciekawych zajęć i spotkań,  których celem było kształtowanie postaw i nawyków bezpiecznych zachowań, aktywna postawa, wolontariat, zagospodarowanie czasu wolnego, otwartość, pozytywny klimat szkoły i podtrzymywanie relacji międzypokoleniowych – zwróciła uwagę w trakcie podsumowania dyrektor gimnazjum Katarzyna Tarasiuk.

        Uczniowie aktywnie, twórczo i bezpiecznie angażowali się w różne przedsięwzięcia, m.in. zajęcia z kroju i szycia, wolontariat, warsztaty z psychologiem na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego, warsztaty z tkactwa, ciekawe spotkania: z przedstawicielkami ludowego zespołu Podlasianki, ponadto uczniowie uczestniczyli w prelekcjach edukacyjnych w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd - Szlaban na ryzyko!" prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., spotkaniach z przedstawicielami siedleckiej komendy policji. Asp. szt. Janusz Cabaj przypomniał gimnazjalistom przepisy ruchu drogowego, strażacy przeprowadzili ćwiczenia z ewakuacji. Młodzież zaangażowała się w przygotowanie wigilii dla Seniorów- były piękne występy i prezentacja strojów uszytych w ramach zajęć z krawiectwa oraz  teatr cieni o narodzeniu Jezusa, wolontariusze przygotowali salę oraz poczęstunek.

          Od września do grudnia w szkole organizowane były liczne konkursy w których chętnie uczestniczyli gimnazjaliści- „Piktogram- wolontariusz”, „wzór na chustę”, „cyberprzemoc”, „żyj aktywnie”, wiedzy pożarniczej, „Szlaban na ryzyko- bezpieczny przejazd” , „Na ludowo. Czas bez komputera” oraz konkursy klasowe.

         21 grudnia młodzież  biorąca udział w programie Bezpieczna+ otrzymała dyplomy oraz nagrody wręczone przez dyrektora szkoły p. Katarzynę Tarasiuk, p. Agnieszkę Jankowską- przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Siedlcach oraz p. Ewę Kruszyńską. Zaprezentowany został również zakupiony w ramach programu sprzęt interaktywny na którym wyświetlono zdjęcia z naszego udziału w bardzo licznych zajęciach i przedsięwzięciach.

           Na koniec dyrektor szkoły p. Katarzyna Tarasiuk podziękowała młodzieży oraz nauczycielom- paniom Ewie Kruszyńskiej i Jolancie Stańczuk za pomoc, wsparcie w realizacji projektu oraz  za wspaniałą i efektywną pracę zespołową. Podjęte działania bez wątpienia przyczyniły się do integracji społeczności lokalnej i przede wszystkim pokazaniu młodzieży, że czas wolny można spędzać aktywnie i bardzo twórczo. Słowa podziękowania zostały skierowane również do Kuratorium Oświaty w Warszawie - Delegatura w Siedlcach, Burmistrza Miasta i Gminy  Mordy - p. Jana Ługowskiego, p. Łukasza Wawryniuka - dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach oraz p. Krystyny Zarzeckiej - dyrektora Szkoły Ponadgimnazjalnej w Mordach za okazaną nam życzliwość, pomoc i wsparcie naszych działań w ramach realizowanego programu rządowego Bezpieczna+. Realizacja wyżej wymienionych działań nie byłaby możliwa bez wsparcia wyżej wymienionych osób i instytucji,  20% kosztów to wkład zapewniony przez Organ prowadzący Szkołę.

  

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15