Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Miasta i Gminy Mordy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ratownictwa i ochrony ludno ś ci, przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym, adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Wysokość środków publicznych na realizację powyższych zadań określona została na podstawie projektu budżetu Miasta i Gminy Mordy na rok 2018 i wynosi 28 000,00 zł, w tym:

  • na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 2 500,00 zł;
  • na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 5 000,00 zł;
  • na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - 2 500,00 zł;
  • na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym - 18 000,00 zł.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Zarządzenie_46_2018.pdf

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Ogłoszenie_konkurs_2018.pdf

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej. Ogłoszenie_o_naborze_2018.pdf

 

  • Zarządzenie nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie:
    powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ratownictwa i ochrony ludności, przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym na rok 2018.

Z_56_20180709083918.pdf

  • Protokół Komisji Konkursowej z dnia 10.07.2018 r.:

z postępowania konkursowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ratownictwa i ochrony ludności, przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym na rok 2018. Protokol_komisji_konkursowej_oferty_organizacje.pdf

  • Zarządzenie nr 59/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ratownictwa i ochrony ludno ś ci, przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym na rok 2018. zarzadzenie_rozstrzygniecie_konkursu_ofert.pdf

 

 

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

Pismo Wojewody Mazowieckiego

Instrukcja wypełnienia i formularz wniosku o dofinansowanie w ramach programu

 

Organizacje Pozarządowe

 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza siedleckie organizacje na bezpłatny kurs:

 "Wykorzystanie Excela w organizacjach pozarządowych-kurs średnio-zaawansowany"

które odbędą się w dniach 7, 8, 14, 16 grudnia 2016r. (sobota) w godzinach: 16:00-20:00 (łącznie 16 godzin) w TWP w Siedlcach, ul. Sokołowska 37.

Adresatami są przedstawiciele, członkowie, wolontariusze organizacji pozarządowych. Wszystkie osoby chcące wziąć udział w szkoleniu prosimy o nadesłanie zgłoszenia drogą mailową siedlce.cop@gmail.com do dnia 05 grudnia​ 2016r.do godz.20:00.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 531-799-373 
Biuro czynne we wtorki i czwartki w godzinach 16:00-18:00
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
Serdecznie zapraszam,

Elżbieta Karpik

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
08-110 Siedlce
ul. Zaremby 3, I piętro
tel./fax 25 755 12 69 
tel. kom. 531 799 373
Czynne we wtorki i czwartki, 16.00 – 18.00
siedlce.cop@gmail.com
www: COP Siedlce 
  

logo strony obywatelRSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15