Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Akt zgonu

Nazwa sprawy:

Akt zgonu

Wymagane dokumenty:

- karta zgonu
- dowód osobisty osoby zmarłej
- dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej
- dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

Sposób załatwienia sprawy:

Zgon osoby zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Termin biegnie od początku dnia następnego po dacie zgonu. W przypadku, gdy zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, termin zgłoszenia zgonu ulega skróceniu - zgłoszenie zgonu należy dokonać w ciągu 24 godzin od stwierdzenia zgonu.

Zainteresowany składa w/w dokumenty i otrzymuje bezpłatnie 1 odpis aktu zgonu. 

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego
I p, pok. nr 13
tel. 25-641-54-21
tel. 25-641-54-02 w. 38

Opłata skarbowa:

Zwolnione z opłaty skarbowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741 z późń. zm.)

Dodatkowe informacje:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może z przyczyn technicznych sporządzić aktu zgonu, wystarczy jak potwierdzi na karcie zgonu sam fakt zgłoszenia zgonu. Umożliwi to pochówek osoby zmarłej. Po sporządzeniu aktu zgonu w takiej sytuacji kierownik urzędu stanu cywilnego wyda z urzędu dwa odpisy skrócone aktu zgonu . Jeden z nich należy przedłożyć administracji cmentarza.

Pliki do pobrania:

Brak

  

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15