Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych "Bezpiecznie na wsi".

W bieżącym roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza I edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych pn. "Bezpiecznie na wsi".

Honorowy patronat nad Konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki, zaś patronat medialny sprawuje dwutygodnik ,,AGRO SERWIS”.

Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, Urzędami Gmin i udziałem lokalnych mediów, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu. Liczymy również, iż do udziału we współorganizacji konkursu dołączą instytucje, organizacje oraz przedsiębiorstwa działające na rzecz poprawy pracy w rolnictwie.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą w gospodarstwie rolnym, a także rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych wśród najmłodszych mieszkańców wsi. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, iż tematyka bezpieczeństwa dzieci jest bardzo ważna. Zasady bezpieczeństwa dotyczące pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym powinny być wpajane dzieciom już od najmłodszych lat zarówno w czasie nauczania, jak i na każdym etapie życia codziennego. Stąd też kolejna inicjatywa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związana z propagowaniem idei bezpieczeństwa na wsi wśród jej najmłodszych mieszkańców.

Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu placówek terenowych, Konkurs przebiega w 3 etapach: gminnym, PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami organizowanego konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas

0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI).

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje szkoła do dnia 23 marca br.

Zadaniem dziecka, uczestnika Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na papierze formatu A3 w dowolnej technice, o tematyce związanej z bezpieczeństwem w środowisku wiejskim.

Nagrody rzeczowe otrzyma trzech laureatów etapów I, II i III. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z  każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego pn. ,,Bezpiecznie na wsi”.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w OR KRUS w Warszawie oraz w placówkach terenowych KRUS na Mazowszu.

Regulamin konkursu 

logo strony obywatelRSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15