Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Ogłoszenie naboru do projektu "Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości".

Fundacja Fundusz Współpracy informuje, że OD DNIA 25 MARCA br. rozpoczyna nabór uczestników/czek do projektu "Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości" realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości osób 45+ w woj. mazowieckim poprzez wsparcie szkoleniowo - doradcze 50 osób i finansowe 35 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w trakcie trwania projektu.

Osoby zainteresowane przed przystąpieniem do rekrutacji proszone są o zapoznanie się z załączonym poniżej Regulaminem Naboru Uczestników/czek, a następnie wypełnienie załączonego Formularza Rekrutacyjnego i dostarczenie go w formie papierowej z wymaganymi podpisami pocztą lub osobiście do Biura Inkubatora od dnia 25 marca do dnia 6 kwietnia 2011 r. Kopertę należy zaadresować:

"Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości"
siedziba Fundacji "Fundusz Współpracy"
ul. Górnośląska 4a,
00-444 Warszawa

z dopiskiem "REKRUTACJA".

Regulamin rekrutacji

Karta oceny

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie kandydata

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

  

logo strony obywatelRSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15