Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Informacja w sprawie podatku leśnego

Nazwa sprawy:

Informacja w sprawie podatku leśnego 

Wymagane dokumenty:

- wypełniona informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 

Sposób załatwienia sprawy:

Osoba zobowiązana do złożenia informacji składa wypełniony druk lub przesyła go pocztą. 

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji w sprawie podatku leśnego następuje w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania do 2 miesięcy. 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wymiar Podatków i Opłat
I p., pok. nr 19
tel. 25-641-54-02 w. 35

Opłata skarbowa:

Brak 

Opłata administracyjna:

Brak 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 374) 
Uchwała Nr XVI/89/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku.

Dodatkowe informacje:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Pliki do pobrania:

Informacja

  

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15