Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Nazwa sprawy:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 

Wymagane dokumenty:

- wypełniona deklaracja w spawie podatku od nieruchomości IN-1 

Sposób załatwienia sprawy:

Osoba zobowiązana do złożenia informacji składa wypełniony druk lub przesyła go pocztą. 

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości następuje w ciągu 1 miesiąca od daty złożenie wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania do 2 miesięcy. 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wymiar Podatków i Opłat
I p., pok. nr 19
tel. 25-641-54-02 w. 35

Opłata skarbowa:

Brak 

Opłata administracyjna:

Brak 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznnia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716)
Uchwała Nr XVI/86/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku.

Dodatkowe informacje:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części lub obiektów budowlanych lub ich części, stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Pliki do pobrania:

Informacja o nieruchomościach, obiektach, gruntach i lasach.pdf

Informacja o nieruchomościach, obiektach, gruntach i lasach.doc

  

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15