Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

W związku z art. 43 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r, nr 139, poz. 993 z późn. zm.) dowód oboisty podlega unieważnieniu po upływie 3 miesięcy od zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 1 w/w ustawy posiadacz dowodu osobistego, w przypadku zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, o wymianę tego dokumentu ma obowiązek wystąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

O wymianę należy wystąpić w razie:

- uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,

- upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Osoba, która utraciła dowód osobisty jest zobowiązana zawiadomić najbliższy organ gminy, lub właściwą ze względu na miejsce pobytu placówkę konsularną oraz wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dowodu osobistego.

  

logo strony obywatelRSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15