Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki NiskoemisyjnejBurmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki na Mazowszu: mieszkańców regionu, przedsiębiorców z branży turystycznej i branż okołoturystycznych, samorządowców, organizacje pozarządowe, naukowców itp. do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-2020.

Projekt Strategii został opracowany na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną w 2013 roku.

Po przejściu procesu konsultacji i legislacji stanowić on będzie najważniejszy dokument regionu w obszarze turystyki. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w okresie od 25 września do 10 października 2014 roku.

Dokument poddany konsultacjom dostępny jest na :
- stronie Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce Konsultacje: http://www.dialog.mazovia.pl/konsultacje.html

Dokument udostępniony jest w wersji papierowej w:

- siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pokój 406,
- w sekretariatach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

a) Delegatura w Ciechanowie, ul. Wodna 1,
b) Delegatura w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38,
c) Delegatura w Płocku, ul. Kolegialna 19,
d) Delegatura w Radomiu, ul. Kościuszki 5a,
e) Delegatura w Siedlcach, ul. Wiszniewskiego 4.

Opinie do Projektu należy zgłaszać na udostępnionym formularzu konsultacyjnym, w jeden
z wymienionych niżej sposobów:
- osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pokój 207 lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26;
- osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
- drogą elektroniczną na adres email: strategiaturystyki2020@mazovia.pl;
- za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03 - 719 Warszawa.

Szczegółowych informacji na temat konsultacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie Kultury, Turystyki i Ochrony Zabytków:
- Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, e-mail: agata.kowalska@mazovia.pl,
- Katarzyna Mielczarska – Sitek, tel. (22) 59 79 518, e-mail: katarzyna.mielczarska@mazovia.pl

 

 

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15