Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Modernizacja gospodarstw rolnych.

Od dnia 3 stycznia 2011 r. rozpocznie sie nabór wniosków na przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. W województwie mazowieckim, w pierwszej kolejności wnioski mogą składać rolnicy zajmujący się produkcją mleczarską. Dla tej grupy nabór wniosków będzie trwał dwa tygodnie i zakończy się w dniu 17 stycznia 2011 r. Natomiast w dniach od 17 stycznia 2011 r. do 28 stycznia 2011 r., uruchomiony zostanie nabór wniosków dla pozostałych rolników.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" zostanie przeprowadzony w 15 województwach, oprócz województwa wielkopolskiego. Zasady ubiegania sie o pomoc na modernizację gospodarstw rolnych, finansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 będą korzystniejsze dla rolników w porównaniu do obowiązujących w poprzednim naborze. Główna zmiana w przepisach dopuszcza bowiem możliwość składania wspólnie przez kilku rolników jednego wniosku o przyznanie pomocy na modernizację ich gospodarstw. Pomoc będą mogli uzyskać na wspólny zakup nowych maszyn i urządzeń. Inna ważna zmiana dotyczy rozdzielania terminu przyjmowania wniosków w zakresie priorytetu "środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego" oraz inne inwestycje w gospodarstwach rolnych.

W styczniowym naborze wniosków pierwszeństwo będą mieli rolnicy, którzy chcą inwestować w restrukturyzację prowadzonej przez siebie produkcji mleczarskiej. To właśnie oni będą mogli przez dwa pierwsze tygodnie naboru czyli od 3 do 7 stycznia 2011 r. składać wnioski o przyznanie takiej pomocy. Dopiero po nich od 17 do 28 stycznia 2011 r. wnioski będą przyjmowane od rolników planujących inwestycje w innych obszarach działalności rolniczej.

Rolnik, który chce restrukturyzować produkcję mleka, aby skorzystać ze wsparcia na "Modernizację gospodarstw rolnych", poza wypełnieniem standardowych kryteriów obowiązujących w tym działaniu, takich jak m.in. wielkość ekonomiczna gospodarstw czy wiek wnioskodawcy, musi spełnić dodatkowe wymagania. Chodzi o to, że musi by wpisany do rejestru producentów prowadzonego przez dyrektywa właściwego działu terenowego Agencji Rynku Rolnego i musi przysługiwać mu w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy kwota indywidualna tzw. kwota mleczna, w wysokości co najmniej 20 000kg. Ponadto musi wykazać, że co najmniej od roku prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji mleka. W przypadku podmiotów, które nabyły gospodarstwo w okresie 12 miesięcy poprzedzający dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, warunek ten będzie spełniony, jeżeli w nabytym gospodarstwie działalność rolnicza w zakresie produkcji mleka jest prowadzona co najmniej od roku.

Zasada ta dotyczy wszystkich podmiotów, które ubiegają się o wsparcie w zakresie restrukturyzacji produkcji mleczarskiej.

Rolnicy z dziewięciu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, poza wsparciem restrukturyzacji produkcji mleczarskiej, będą mogli starać się także o pomoc, na korzystniejszych warunkach, na realizację innych inwestycji w swoich gospodarstwach (wnioski można składać od 17 do 28 stycznia 2011 r.)

Główna zmiana w zasadach udzielania wsparcia polega na tym, że w styczniu wnioski o pomoc na zakup i wspólne użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych będzie mogło składać wspólnie kilku rolników. Dotychczas nie mogli oni razem złożyć jednego wniosku o pomoc. Wprowadzenie takiej możliwości spowoduje, że o wsparcie będą mogli się starać także właściciele mniejszych gospodarstw rolnych, którzy dotychczas byli wykluczenie z ubiegania się o taką pomoc. A wynikło to z tego, że np. parametry użytkowe planowanego przez nich zakupu sprzętu (np. wydajność maszyny rolniczej) była nieproporcjonalnie duża w stosunku do powierzchni ich niewielkich gospodarstw. Czyli oznaczałoby to, że użytkowanie takiej maszyny rolniczej w tak małym gospodarstwie byłoby po prostu nieekonomiczne. Natomiast, gdy o zakup nowoczesnej i wydajnej maszyny wystąpi razem kilku rolników, z których każdy posiada pewien areał ziemi uprawnej, wtedy taka maszyna będzie wykorzystywana zgodnie z zasadami ekonomiki produkcji rolniczej. Takie nawiązania funkcjonują także w innych krajach Unii Europejskiej, np. we Francji i bardzo dobrze sie sprawdzają. Aby można było skorzystać z takiej możliwości, rolnicy muzą zawrzeć między sobą pisemną umowę. Znaleźć się w niej muszą zasady wspólnego używania i eksploatowania maszyn lub urządzeń oraz zakres prac wykonywanych przy ich użyciu przez każdą z tych osób. Określając zakres prac muszą zostać uwzględnione zasoby i potrzeby gospodarstw każdej z tych osób.

Maksymalny poziom wsparcia, który można otrzymać na gospodarstwo wynosi 300 tys. złotych. Poziom dofinansowania, jak może otrzymać z ARiMR beneficjent, waha sie od 40% do 70% kosztów poniesionych na realizacje inwestycji w gospodarstwach rolnych i zależy od wieku beneficjenta, położenia jego gospodarstwa oraz rodzaju przedsięwzięcia. Na maksymalny 70% zwrot kosztów poniesionych na modernizacje gospodarstw rolnych, mogą liczyć osoby wspólnie składające wniosek o przyznanie pomocy na inwestycje dotyczące restrukturyzacji produkcji mleczarskiej na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, z których żadna w dniu jego złożenia nie ukończyła 40 roku życia.

Do wykorzystania w styczniowym naborze wniosków o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" przewidziano łącznie ok. 2.3 miliarda złotych (podział środków finansowych na poszczególne województwa oraz szacowana liczba wniosków wykorzystująca przyznane limity).

O przyznawaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania wniosków lecz liczba punktów przyznanym poszczególnym operacjom zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w znowelizowanym rozporządzeniu MRiRW dotyczącym działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Źródło: www.arimr.gov.pl

 

 

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15