Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Nazwa sprawy:

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wymagane dokumenty:

- wniosek
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
- kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru - w przypadku, gdy wniosek składa osoba prawna,
- jeżeli wniosek dotyczy budynku istniejącego - kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, mapy z projektem podziału, topograficznej lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu z wniesionym budynkiem,
- jeżeli wniosek dotyczy budynku w trakcie budowy - kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z załącznikiem graficznym (projekt zagospodarowania działki) i oświadczenie o rozpoczęciu budowy,
-jeżeli wniosek dotyczy budynku prognozowanego do budowania - wypis z planu zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy Mordy,
- w przypadku dzierżawy tereny - kopia umowy dzierżawy, za zgoda właściciela nieruchomości na nadanie numeru porządkowego,

Sposób załatwienia sprawy:

Zainteresowany składa wniosek oraz inne wymagane dokumenty. 

Termin załatwienia sprawy:

14 dni

Miejsce załatwienia sprawy:

Gospodarka Nieruchomościami
I p., pok. nr 7,
tel. 25-641-54-02 w. 42

Opłata skarbowa:

Brak 

Opłata administracyjna:

Brak 

Podstawa prawna:

art. 47a ust. 1 pkt 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010., nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.01.2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012r., poz. 125)

Dodatkowe informacje:

Brak 

Pliki do pobrania:

Wniosek o nadanie numeru nieruchomości 

  

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15