Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.

Spis będzie przeprowadzony na terytorium Polski w dnia od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Informacje będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 r. godz. 24.00. Termin, zakres tematyczny, organizację i sposób przeprowadzenia reguluje ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. z dnia 26 marca 2010 r. Nr 47, poz. 277).

Zostaną spisane osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania, mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami. Zgodnie z ustawą w spisie należy udzielać ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Cele Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011:

- zebranie informacji o stanie liczebnym ludności Polski oraz sytuacji demograficznej – poszczególnych jednostek podziału terytorialnego kraju,

- poznanie zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych,

- zebranie informacji o liczbie i strukturze gospodarstw domowych i rodzin oraz ich warunkach mieszkaniowych,

- uzyskanie informacji społeczno-ekonomicznych, w tym o poziomie wykształcenia, aktywności ekonomicznej, dojazdach do pracy oraz źródłach utrzymania ludności,

- zbadanie zjawiska migracji ludności,

- zebranie informacji niezbędnych do porównań międzynarodowych oraz wynikających ze zobowiązań Polski wobec UE oraz ONZ.

W spisie powszechnym będą zebrane dane w ramach następujących tematów badawczych:

stan i charakterystyka demograficzna ludności, edukacja, aktywność ekonomiczna osób, dojazdy do pracy, źródła utrzymania osób, niepełnosprawność, obywatelstwo, migracje wewnętrzne, migracje zewnętrzne, narodowość i język, wyznanie, gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.

Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej, bez użycia formularzy papierowych. Spis będzie realizowany metodą mieszaną, tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym w następującej kolejności:

- pobranie danych z systemów informacyjnych,

- samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie danych pozyskanych z systemów informacyjnych; od dnia 1 kwietnia na stronie www.stat.gov.pl zostanie udostępniony elektroniczny formularz spisowy, dzięki któremu będzie można dokonać samospisu internetowego, na stronie tej, zamieszczona zostanie również szczegółowa instrukcja logowania do formularza oraz jego wypełnienia,

- wywiad telefoniczny przeprowadzany przez ankietera statystycznego, trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.,

- wywiad przeprowadzany przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem przenośnego urządzenia elektronicznego, trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

Rachmistrz spisowy będzie nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Tożsamość rachmistrza można potwierdzić dzwoniąc na infolinię NSP 2011: 800 800 800 z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne), 22 44 44  777 z telefonów komórkowych (cena połączenia zgodnie z cennikiem operatora).

Rachmistrz jest przeszkolony i zaprzysiężony. Informacje zbierane w trakcie wywiadu będą wprowadzane bezpośrednio do urządzenia przenośnego, w które będą wyposażeni rachmistrzowie i niezwłocznie przekazywane do bazy danych w GUS.

Wszystkie informacje zebrane podczas spisu są prawnie chronione w ramach tajemnicy statystycznej na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami). Dane zebrane w spisie zostaną odpersonalizowane. Mogą być one wykorzystywane jedynie do opracowań, zestawień, analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatu do badań prowadzonych przez słuby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisie do innych celów niż wyżej wymienione jest zabronione.

  

logo strony obywatelRSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15