Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.


    Gmina Mordy położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie siedleckim. Sąsiaduje z 7 gminami: Paprotnia, Suchożebry, Siedlce, Zbuczyn, Olszanka, Łosice, Przesmyki.

     Siedzibą władz gminy miejsko-wiejskiej jest miasto Mordy, usytuowane 19 km na północny wschód od Siedlec.

    Na terenie gminy znajdują się 32 miejscowości statystyczne: Czepielin, Czepielin- Kolonia, Czołomyje, Doliwo, Głuchów, Klimonty, Kolonia Mordy, Krzymosze, Leśniczówka, Ogrodniki, Olędy, Ostoje, Pieńki, Pióry-Pytki, Pióry Wielkie, Płosodrza, Ptaszki, Radzików-Kornica, Radzików- Oczki, Radzików- Stopki, Radzików Wielki, Rogóziec, Sosenki Jajki, Stara Wieś, Stok Ruski, Suchodółek, Suchodół Wielki, Wielgorz, Wojnów, Wólka- Biernaty, Wólka Soseńska i Wyczółki.
     Gmina Mordy jest jedną z 50 gmin miejsko-wiejskich w województwie mazowieckim.
Wśród 13 gmin powiatu siedleckiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (5,9 tys.) i 2 pod względem powierzchni (170 km²). Niecałe 30% ludności gminy mieszka w mieście Mordy tj. ok 1.8 tys. W 2017 r. na terenie Miasta i Gminy Mordy liczba ludności zmniejszyła się poprzez ubytek  naturalny- zgon (minus 86 osób) i i ubytku migracyjnego (minus24 osób), zaś liczba urodzeń to 53 osoby.

 Użytki rolne zajmują 76.6% powierzchni gminy, grunty leśne stanowią 18,9% powierzchni a grunty zabudowane i zurbanizowane 3.0 %. Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej zajmują 3.1 ha.

  Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągów wynosi 8,5%. W 2017 roku z wodociągu korzystało 96% ogółu ludności, z kanalizacji  30%. Z oczyszczalni ścieków korzysta 98.8% mieszkańców miasta Mordy. Gmina nie posiadała sieci gazowej

   Na terenie gminy ma siedzibę 259 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Firmy najczęściej prowadzą działalność związana z handlem, usługami remontowo - budowlanymi, transportem drogowym, działalnością ubezpieczeniową, produkcją konstrukcji metalowych oraz usługami kamieniarsko - brukarskimi.

 Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 6.4% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6.7%) i wyższy niż w powiecie (5.7%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 49.6%. Oszacowano, ze do pracy w gminie Mordy dojeżdżały 44 osoby z innych gmin a wyjeżdżało 426 osób.

 Kompleksy leśne, dolina Liwca, zabytkowe budowle: barakowy kościół i zespół pałacowo parkowy z klasycystycznym pałacem z pierwszej połowy XVIII wieku w Mordach sprzyjają rozwojowi turystyki i wypoczynku.

  

logo strony obywatelRSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15