Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Odpis zupełny/skrócony aktu zgonu

Nazwa sprawy:

Odpis zupełny/skrócony aktu zgonu 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie odpisów
- okazanie dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do otrzymania odpisu

Sposób załatwienia sprawy:

Zainteresowany składa podanie wraz z opłatą skarbową i przedstawia do wglądu dowód osobisty.
Odpis stanu cywilnego

Termin załatwienia sprawy:

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli wniosek został złożony do kierownika usc przechowującego księgę w której znajduje się akt.
2. W terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli wniosek został złożony do kierownika usc nie przechowującego księgi w której znajduje się akt.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego
I p, pok. nr 13
tel. 25-641-54-21
tel. 25-641-54-02 w. 38

Opłata skarbowa:

- 22 zł odpis skrócony aktu (w tym za odpis wielojęzyczny)
- 33 zł odpis zupełny aktu
- 26 zł zaświadczenia
o
płatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mordy lub wpłacić na konto Urzędu - BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741 z późń. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 783)

Dodatkowe informacje:

Odpisy i zaświadczenia z akt stanu cywilnego wydawane nieodpłatnie - podstawa prawna art. 2, 3 i 3a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Uwagi:

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie odpisów

  

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15