Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że w dniu 06 grudnia 2011r. (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach przy ul. Kilińskiego 9.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Wnioski do porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji.

4.     Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.

5.     Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.

6.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Olędy

b)       przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2012 rok,

c)  przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,

d)  zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Mordy, a Miastem Siedlce dotyczącego powierzenia wykonywania zadań Miasta i Gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Mordy,

7.     Sprawy różne.

8.     Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) dr hab. Jolanta Franczuk

  

logo strony obywatelRSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15