Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że w dniu 28 grudnia 2011r. (środa) o godz.8.30 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach przy ul. Kilińskiego 9.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Wnioski do porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji.

4.     Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.

5.     Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.

6.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2012 rok,

b)    wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2012-2022,

c)     zmiany uchwały Nr XII/64/2011 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

d)    rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

e)    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mordy w części dot. wsi Ostoje i Wojnów,

f)     udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

g)    zmiany uchwały Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 01 grudnia 2006r.

7.     Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2012.

8.     Sprawy różne.

9.     Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) dr hab. Jolanta Franczuk

  

logo strony obywatelRSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15