Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mordy powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz określonych w drodze uchwały stawek.

Stawki obowiązujące od dnia 01.02.2019 r.

·         stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 8,00 zł miesięcznie.

·         stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi  w sposób nieselektywny wynosi 16,00 zł miesięcznie.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Mordy zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc –
do 15 dnia każdego miesiąca - za poprzedni miesiąc.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mordy albo na rachunek bankowy Gminy, nr konta: BS Łosice O/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010

Dokonując wpłaty przelewem na rachunek bankowy w tytule wpłaty należy wpisać:
imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz miesiąc za który została uiszczona opłata.

Istnieje możliwość wniesienia opłaty za dłuższy okres, np. za kwartał, za pół roku.

Ustalona opłata jest powszechna i solidarna, bo dotyczyć będzie wszystkich mieszkańców  naszej gminy w jednakowej wysokości. Gmina nie może zarabiać na odbiorze odpadów, ani dopłacać do systemu.

  

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15