Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Podział nieruchomości

Nazwa sprawy:

Podział nieruchomości 

Wymagane dokumenty:

- wniosek
- tytuł prawny nieruchomości
wypis i wyrys z ewidencji gruntów (ze Starostwa Powiatowego)
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- wstępny projekt podziału 

Sposób załatwienia sprawy:

Zainteresowany składa wniosek wraz z niezbędną dokumentacją. Po złożeniu wniosku Burmistrz wydaje postanowienie o zgodności przedłożonego wstępnie projektu podziału z przepisami szczególnymi lub decyzją o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział i jest obowiązująca w dniu złożenia. Następnie geodeta wykonuje projekt podziału, rejestruje go w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa Powiatowego. Tak zaewidencjonowany projekt dostarcza wraz z wykazem zmian gruntowych i wykazem synchronizacyjnym i protokołem przyjęcia granic nieruchomości. na podstawie tych dokumentów jest wydawana decyzja.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni od złożenia dokumentów 

Miejsce załatwienia sprawy:

Gospodarka Nieruchomościami
I p., pok. nr 7,
tel. 25-641-54-02 w. 42

Opłata skarbowa:

Brak 

Opłata administracyjna:

Brak 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r, nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 

Dodatkowe informacje:

Brak 

Pliki do pobrania:

Brak 

  

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15