Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Profesjonalne kadry dla Mazowsza.

Firma "Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Profesjonalne kadry dla Mazowsza”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu  - operatora spycharki kl. III lub operatora walca kl. III

O PROJEKCIE:

Projekt „Profesjonalne kadry dla Mazowsza”  jest odpowiedzią  na istotny problem przedsiębiorstw branży budowlanej woj. mazowieckiego jakim jest niedobór odpowiednio wykwalifikowanej i uprawnionej kadry do wykonywania zawodu operatorów walców drogowych i spychaczy. Wyżej wymieniony sprzęt jest wykorzystywany zarówno w pracach specjalistycznych jak i podstawowych robotach ziemnych, co przy obecnym i przewidywanym poziomie inwestycji budowlanych (perspektywa Euro 2012) gwarantuje stałe zainteresowanie fachowcami z tej dziedziny.

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

1. Udział w projekcie jest bezpłatny.

2. W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie uczestników, przeprowadzenie badań lekarskich potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora spychacza lub walca drogowego.

3. Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych w weekendy.

4. Cześć teoretyczna szkolenia będzie realizowana w 20-osobowych grupach, w formie wykład��w połączonych z panelem dyskusyjnym. Część praktyczna prowadzona będzie przy użyciu sprzętu na poligonie ćwiczeniowym w 5-osobowych grupach.

5. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem państwowym, które odbędzie się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Grupę docelową w projekcie stanowią pracujące na terenie woj. mazowieckiego osoby należące do grupy wiekowej 45+, posiadające co najwyżej średnie wykształcenie, wykonujące prace na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Ponadto w związku z wymogami formalnymi stawianymi przez IMBiGS (instytucja uprawniona do egzaminowania i wydawania uprawnień państwowych) kandydat przystępujący do egzaminu musi spełniać następujące warunki:

-posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe,

-przejść pozytywnie badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora spycharki/walca.

Zasady rekrutacji:

Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie preferowała osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich i w małych miastach.

KONTAKT:

Euro-Konsult Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 65/209 (I piętro)

26-610 Radom

tel. 48 363 30 56

e-mail: radom@euro-konsult.pl

Formularz zgłoszeniowy

Zaświadczenie od pracodawcy

Regulamin szkolenia

Zaświadczenie o przejazdach

  

logo strony obywatelRSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15