Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Decyzja o przekształceniu prawa wieczystego użyłkowania w prawo własności

Nazwa sprawy:

Decyzja o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
- aktualny odpis z księgi wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej
- dokument potwierdzający następstwo prawne
- dokument potwierdzający uprawnienie do nieodpłatnego przekształcenia
- zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy Mordy dla przedmiotowej nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami)
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej
W przypadku ubiegania się o 90% bonifikaty:
jeżeli nieruchomość zabudowana jest na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę, dokumenty potwierdzające dochody na jednego członka w rodzinie za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
oświadczenie ile członków liczy gospodarstwo domowe
- zaświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego
- zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym wszystkich członków gospodarstwa domowego i dochodach z tego gospodarstwa.

Sposób załatwienia sprawy:

Jeżeli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przeksztacenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie decyzji administracyjnej o odmowie bądź umorzeniu postępowania w sprawie.

Termin załatwienia sprawy:

terminy załatwienia sprawy określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego 

Miejsce załatwienia sprawy:

Gospodarka Nieruchomościami
I p., pok. nr 7,
tel. 25-641-54-02 w. 42

Opłata skarbowa:

- 10 zł 
opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mordy lub wpłacić na konto Urzędu - BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010  

Opłata administracyjna:

Brak 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r, nr 175, poz. 1459, z 2007 r, Nr 191, poz. 137, z 2009 r, nr 206, poz. 1590)

Dodatkowe informacje:

Wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności można składać do dnia 31 grudnia 2012. 

Pliki do pobrania:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

  

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15