Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia

Na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Miasto i Gmina Mordy zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2017:

Plan postępowań o udzielenie zamówienia w 2017 roku.pdf

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PRZETARGI

T R W A J Ą C E - 2017 r.Przetarg nieograniczony
Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim

Z A K O Ń C Z O N E - 2017 r.


Zapytanie ofertowe
(2) Modernizacja pomieszczeń w lokalu Biblioteki w Mordach w celu utworzenia Klubu Senior+

Zapytanie ofertowe
Modernizacja pomieszczeń w lokalu Biblioteki w Mordach w celu utworzenia Klubu Senior+

Przetarg nieograniczony
Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim


Zapytanie ofertowe
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostoje

Przetarg nieograniczony
Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy

Przetarg nieograniczony
Remont drogi gminnej nr 360505W St. Kol. Mordy – Radzików Stopki dz. ewid. nr 705 i 705/1 w miejscowości Wielgorz oraz dz. ewid. nr 499/1 i 291 w miejscowości Klimonty na odcinku od km 1+683 do km 3+809 o długości 2,126 km, na odcinku od km 4+445 do km 4+983 o długości 0,538 km o łącznej długości 2,664 km.

Przetarg nieograniczony
Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół na terenie gminy Mordy w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych


Przetarg nieograniczony (licytacja)
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedlcach przy ulicy Brzozowej 8

Przetarg pisemny nieograniczony
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Mordy położonej w obrębie Wyczółki

Zapytanie ofertowe
Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy (nawiezienie żwirem)

Zapytanie ofertowe
Remont dróg gminnych na terenie gminy Mordy

Zapytanie ofertowe
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wyczółki oraz przy budowie sieci wodociągowej w m. Radzików-Stopki.

Przetarg nieograniczony
Modernizacja drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy

Przetarg nieograniczony
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia oraz remont drogi gminnej w miejscowości Ostoje

Przetarg nieograniczony
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki

Przetarg nieograniczony:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wyczółki, gm. Mordy i Pruszyn, gm. Siedlce oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Radzików-Stopki

Przetarg nieograniczony:
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów

Zapytanie ofertowe
Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej z okresu II Wojny Światowej na cmentarzu parafialnym w Mordach

Przetarg nieograniczony pisemny:
na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku w centrum Mordów przy ul. 11 Listopada 3 (aktualnie prowadzona apteka) stanowiącego własność Gminy Mordy, KW SI1S/00088477/4 na okres 3 lat.

Zapytanie ofertowe:
Remont mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej z okresu II Wojny Światowej na cmentarzu parafialnym w Mordach

Przetarg nieograniczony (licytacja):
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedlcach przy ul. Brzozowej 8, KW Nr SI1S/00011906/1, stanowiącej własność Gminy Mordy

Przetarg nieograniczony pisemny:
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wyczółkach, KW Nr SI1S/0000094767/9, stanowiącej własność Miasta i Gminy Mordy

Przetarg nieograniczony pisemny:
na wynajem lokalu użytkowego  zlokalizowanego przy Placu Zwycięstwa 3 w Mordach stanowiącego własność Gminy Mordy, KW SI1S/00007146/4 na okres 3 lat

Przetarg nieograniczony pisemny:
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wyczółkach,
KW Nr SI1S/0000094767/9, stanowiącej własność Miasta i Gminy Mordy

 
SPONSOR XVIII EDYCJI FESTYNU SŁONECZNE LATO
Festyn już 30 lipca!!! 

 
logo strony obywatelRSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15