Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Nazwa sprawy:

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

- wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
- dokument stwierdzający podstawę do sprostowania określony przez kierownika usc

Sprostowania aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych. 

Sposób załatwienia sprawy:

Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej. Kierownik usc dokonując sprostowania wydaje wnioskodawcy odpis zupełny sprostowanego aktu stanu cywilnego.

Termin załatwienia sprawy:

W terminie do 1 miesiąca wydawany jest odpis zupełny sprostowanego aktu stanu cywilnego.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego
I p, pok. nr 13
tel. 25-641-54-21
tel. 25-641-54-02 w. 38

Opłata skarbowa:

- za wydanie odpisu zupełnego sprostowanego aktu stanu cywilnego - 39 zł (cz. II kol. 2 ust. 1 pkt 10 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783)
opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mordy lub wpłaci na konto Urzędu - BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741 z późń. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 783)

Tryb odwoławczy

Odmowa sprostowania aktu stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mordach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Dodatkowe informacje:

Brak 

Pliki do pobrania:

Wniosek o sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego 

  

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15