Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki NiskoemisyjnejBurmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

2013-07-02

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego.

OGŁOSZENIE

Miasto i Gmina Mordy ogłasza I konkurs ofert na sprzedaż ruchomości
tj. samochodu pożarniczego marki Jelcz 004 GCBA-6/32.

 1. Przedmiot przetargu użytkowany był w jednostce OSP w Wielgorzu. Stan techniczny pojazdu został opisany w opinii technicznej Nr 13404 z dnia 22.04.2013 r. i jest do wglądu w siedzibie sprzedającego pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9 pok. 11 od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600
  Pojazd można oglądać w miejscowości Wielgorz w każdy czwartek po uprzednim kontakcie telefonicznym.
 1. Przedmiot przetargu obejmuje sprzedaż pojazdu w formie przetargu ofertowego.
 2. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9 (sekretariat) w terminie do dnia 22 lipca 2013 r. do godz. 110
 3. Otwarcie ofert dokonane zostanie w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9 (sala konferencyjna) dniu 22 lipca 2013 r. o godz. 1115
 4. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami - Krzysztof Twarowski  tel. 25 6415-402 wew. 47 w godzinach 800 - 1600.
 5. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu.
 2. Formularz ofertowy.
 3. Wzór umowy.

Mordy, dnia 2 lipca 2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Jerzy Wąsowsk

 

 

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15