Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

"Szansa na lepszą przyszłość"

Informujemy, że w okresie od maja do grudnia 2011 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Szansa na lepszą przyszłość”.

Projekt realizowany jest w ramach:

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Cel projektu: Udzielenie wsparcia w zakresie zmiany postaw i aktywnego wejścia na rynek pracy dla uczestników projektu.

Planujemy możliwość podniesienia kwalifikacji i zdobycie uprawnień zawodowych przez uczestników zajęć poprzez szkolenia, kursy i warsztaty oraz usługi o charakterze doradczym, edukacyjnym i społecznym

Uczestnicy projektu: Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), niezatrudnionych lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Rekrutacja: Odbyła się w maju i czerwcu br.

Protokół z rekrutacji wstępnej uczestników

Protokół z rekrutacji uczestników

Protokół wyboru ofert 

logo strony obywatelRSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15