Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego czyli transkrypcja

Nazwa sprawy:

Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego czyli transkrypcja

Wymagane dokumenty:

- wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego
- oryginał zagranicznego dokumentu stanu cywilnego stanowiący dowód zdarzenia i jego urzędowe tłumaczenia
-  do wglądu ważny dowód osobisty

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu podania a jeżeli sprawa jest skomplikowana w terminie 30 dni

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego
I p, pok. nr 13
tel. 25-641-54-21
tel. 25-641-54-02 w. 38

Opłata skarbowa:

Za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po transkrypcji - 50 zł
(cz. II ust. 1 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2015 r., poz. 783)
opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mordy lub wpłacić na konto Urzędu - BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741 z późń. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 783)

Osoby uprawnione do złożenia wniosku:

- osoba której akt dotyczy (w przypadku małoletniego przedstawiciel ustawowy)
Jeżeli wniosek składa osoba której akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoba obca) wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe do wykonania tej czynności
- osoba która wykaże interes prawny lub faktyczny w przypadku transkrypcji aktu zgonu
W przypadku gdy transkrypcji dokonano na wniosek osoby której transkrybowany dokument nie dotyczy, kierownik usc informuje o transkrypcji osoby których dokument dotyczy.
Jeżeli transkrybowany dokument dotyczy małżonków, informuje ich również o prawie do złożenia oświadczeń w sprawie nazwiska lub oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci.

Dodatkowe informacje:

Przeniesienie zagranicznego dokumenty stanu cywilnego (transkrypcja) jest obowiązkowe, jeżeli: obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

Kierownik urzędu stanu cywilnego dokonuje wiernego przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie.

Jeżeli osoba ma wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może, wraz z wnioskiem o transkrypcję, ubiegać się o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.

Po dokonaniu czynności, kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą 
Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za granicą

  

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15