Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję, że w dniu 08 listopada 2011r. (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach przy ul. Kilińskiego 9.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Wnioski do porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji.

4.     Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.

5.     Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.

6.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011 rok,

b)    zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2011-2019,

c)   uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystoci i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy”,

d)    obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2012 rok,

e)     określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 rok,

f)     określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012,

g)   obniżenia ceny skupu drewna do podstawy obliczenia podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2012 rok,

h)     rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Mordy,

i)      przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Mordy,

j)      określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

7.     Sprawy różne.

8.     Zakończenie obrad XII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) dr hab. Jolanta Franczuk

  

logo strony obywatelRSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15