Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Zaświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego

Nazwa sprawy:

Zaświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego 

Wymagane dokumenty:

- podanie 

Sposób załatwienia sprawy:

Zainteresowany składa podanie wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej. 

Termin załatwienia sprawy:

do 7 dni (zazwyczaj niezwłocznie) 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wymiar Podatków i Opłat
I p., pok. nr 19
tel. 25-641-54-02 w. 35
 

Opłata skarbowa:

- 17 zł
opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mordy lub wpłacić na konto Urzędu - BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010  

Opłata administracyjna:

Brak 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783)

Dodatkowe informacje:

Zwalnia się z opłaty skarbowej osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawia zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach:
- alimentacyjnych, opieki kurateli i przysposobienia
- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodnych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów
- świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym
- zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę
- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia
- załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późń. zm.)
- wydanie zaświadczeń w sprawach z zakresu zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych dla potrzeb Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji rynku Rolnego.
 

Pliki do pobrania:

Prośba o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu osobiście gospodarstwa.pdf

Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa.pdf 

  

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15