Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

 

Nazwa sprawy

Wydanie zaświadczenia o utracie  lub uszkodzeniu dowodu osobistego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2017r., poz. 1464.), •Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2017 r., poz. 1626).

Wymagane dokumenty

Utratę dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty dowodu osobistego

  • w formie dokumentu elektronicznego – tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty, poświadczenie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu wydawane
    jest na żądanie,
  • osobiście – w organie dowolnej gminy,
  • w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej – osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego (ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące).

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu padania.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

Miejsce załatwienia sprawy

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Nr pokoju 12
Nr Tel. 25 641 54 02 wew. 41
Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek 8:00-15:50

Opłata skarbowa

Brak

Opłata administracyjna

Brak

Tryb odwoławczy

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Dodatkowe informacje

1.Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej,
2.Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu w dowolnym Urzędzie Gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf

2018-04-24

 

 

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15