Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Szacowanie szkód w rolnictwie, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

W związku z zarządzeniem Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie powołania i zasad działania Terenowych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Informuje:

że po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku działania w/w czynników producent rolny powinien poinformować pisemnie Urząd Gminy/Miasta właściwy ze względu na położenie swoich gruntów o poniesionych stratach. Zgłoszenie powinno zostać złożone do właściwego Urzędu Gminy/Miasta, na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód:

-    do 20 dni od dnia wystąpienia suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny
-    do 20 dni od dnia ustąpienia wody w przypadku szkód spowodowanych przez powódź w uprawach, zwierzętach i maszynach;
Za termin wystąpienia zjawiska uznawany jest dzień rozpoczęcia jego trwania, za dzień ustąpienia wody w przypadku powodzi należy uznać dzień zakończenia jej trwania

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz.121 z późn. zm.), za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 150 poz.1249 z późn zm.)

Wniosek rolnika

  

logo strony obywatelRSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15